Som aktiv inom rekryteringsindustrin får jag ofta höra om den stora bristen på arbetskraft. Senast förra veckan kom en av mina kunder till mig och menade på att det inte finns några .net-utvecklare att få tag i. -“Det stämmer väl inte” sa jag, “det finns ju flera flera tusen bara i Stockholm med omnejd”. – “Ja men de har ju redan arbete” menade han på. Där satte han huvudet på spiken. Problemet är inte att kompetenserna saknas utan att fördelningen mellan utbud och efterfrågan är starkt snedvriden. Det finns inte tillräckligt många av en hel rad yrkesutövare i förhållande till vad arbetsmarknaden efterfrågar. Det är inte samma sak som att de saknas – de finns – men du måste vara tillräckligt bra för att vinna striden om kompetensen, annars kommer någon annan att vinna striden.

About Fredrik Ericson

Entreprenör och delägare på Bisfront som brinner för affären och win/win-scenarion. Fredrik har en bakrund inom både finansbranschen och management consulting.

Related Posts