Bisfront Gaseller för tredje året i rad!

Bisfront-Gaseller

För tredje året i rad har vi blivit utnämnda till ett av Sveriges snabbast växande bolag i DI:s Gasellutnämning. Det är vi så otroligt stolta över!

Jag vet inte hur många bolag som klarar av detta men gissningsvis så pratar vi låga promille snarare än procent vilket ytterligare sporrar oss.

Utan det engagemang alla känner, professionalismen vi lever efter, glädjen vi sprider och det resultatfokus vi har, tillsammans med våra fantastiska kunder som helhjärtat går in i projekten – skulle detta aldrig vara möjligt!

Sveriges ledande säljkonsultföretag

För andra året i rad tilldelas Bisfront AB, ett av Sveriges ledande säljkonsultföretag den åtråvärda titeln Gasellföretagare. Detta efter att man under 2011 ökat sin omsättning med 44 % från 2010. En markant ökning om man jämför med förändringen året innan.

Kraven för att bli Gasellföretag är att man under de 4 senaste räkenskapsåren har:

en omsättning som överstiger 10 Mkr

minst tio anställda minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret

ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner sunda finanser

Källa: http://www.di.se/gasell

“Självklart är det riktigt kul och hedrande att återigen få vara ett av de 0,5 % av samtliga svenska företag som klarar dessa kriterier. Det som jag blickar fram mot nu är de 2 nästkommande åren där målet också är att klara kraven. Dock blir det så klart svårare ju bättre det går då man måste dubbla omsättningen” säger Karl-Erik von Bahr.

Varma hälsningar,

Karl-Erik von Bahr, Styrelseledamot.

av Fredrik Ericson

Fredrik är en konsult och strateg ut i fingerspetsarna. Innan han kom till Bisfront har han en bakgrund som VD, managementkonsult och arbetade flera år inom finansbranschen. Fredrik brinner för försäljning och inte bara själva affären utan hela resan till affär samt strategin och metodiken bakom. Fredrik kom till Bisfront 2015 och är en av delägarna och arbetar som VD för bolaget.

Dela med sig: Facebook, Twitter