Ditt eget team

Många pratar om att ha en enda kontaktväg in till ett bolag och fördelarna med detta. Vi på Bisfront vet av erfarenhet att det som fungerar bäst är om man kan vara specifik i sin frågeställning och hamna hos rätt person på en gång.

Därför bygger vi alltid ett team runt er som kunder. Detta för att vi alltid genom hela processen skall kunna svara upp mot era behov och säkerställa service i världsklass.

Anledningen till att vi alltid upprättar projektteam är inte bara för att kommunikationerna skall fungera, för även om de är otroligt viktiga och en essentiell komponent för att ett projekt skall lyckas så vill vi givetvis alltid utveckla våra projekt. För att vi tillsammans med dig skall kunna utveckla dina projekt är det viktigt att vi tar in olika kompetenser som ser på frågeställningar från olika håll. Oavsett hur bra ett projekt går, vet vi att det alltid finns mer att göra – för den som börjar trampa vatten blir snart omsimmad.

Därför har du alltid ett team om minst tre personer från oss omkring dig.