Vi på Bisfront är ett konsultbolag vars verksamhet är uppdelad i två ben. Det ena benet är rekryteringar där vi de senaste åren utvecklat en helt ny metod för hur man på mest effektiva sätt rekryterar personal och skapar förutsättningar för tillväxt. Det andra benet som har varit med oss sedan start men som de senaste två åren upplevt en kraftig förnyelse, både vad gäller metod och inriktning, är så klart vårt försäljningsben. I detta, senare nämnda, ben hjälper vi våra kunder att effektivisera säljprocessen och skapa rätt förutsättningar för en ökad försäljning. En del av detta är seminarium och event.

Related Posts