Gör din karriär hos Bisfront

Bisfronts kontinuerliga innovation har gjort oss till en av Nordens ledande aktörer på marknaden

Följ Med På Vår Res

På Bisfront ser vi varandra som en stor familj, som alltid välkomnar nya hungriga och duktiga medarbetare som kan bidra med ny kompetens och energi till gruppen. För dig som söker spännande utmaningar och inte är rädd för att ta ansvar finns det fantastiska möjligheter att utvecklas både professionellt och personligen. Hos oss får du en bred insyn i näringslivet, erfarenhet av olika typer av branscher, samtidigt som du får följa med på en rolig resa tillsammans med spännande människor både på och utanför Bisfront. “Jag är Senior Consultant på Bisfront och trivs fantastiskt bra i min roll i bolaget. Som konsult får du ta mycket eget ansvar, du utvecklas ständigt och känner att du bidrar till att gör bolaget framgångsrikt. Sen kanske det viktigaste av allt! alla trevliga och hjälpsamma kollegor. Vi är en härlig blandning av äldre och yngre med olika förutsättningar och får utvecklas utifrån vad vi är och vad vi vill. Här hjälper vi varandra med ett leende.“ – Anita Eklund, Senior Operative Growth Consultant

Organisationskultur

Sedan Bisfront grundades 2006 har bolaget utvecklats enormt, både vad gäller personal och affärsområden. Dessa framsteg är vi väldigt stolta över men vi är också medvetna om att de inte varit möjliga utan den företagskultur vi byggt upp på vägen. Hos Bisfront ser vi varandra som en stor familj där vi hjälper varandra, lär av varandra, och motiverar varandra för att nå både våra individuella och kollektiva mål. Det är viktigt för oss att varje medarbetare är delaktig och engagerad för gruppens bästa, detta gäller inte bara resultat utan även glädje. Vi anser det självklart att man skall ha roligt när man jobbar, inte minst för att klara av det höga tempot inom vår bransch, därför firar vi tillsammans när vi når våra kollektiva mål och uppmärksammar dagligen bra arbete.

Utvecklingsmöjligheter

Som medarbetare på Bisfront finns det stort utrymme för individuell utveckling. Våra konsulter arbetar dagligen med olika typer av branscher och människor på alla nivåer av företag. Det innebär att du som medarbetare får en bred insikt i näringslivet, lärdom av att bemöta olika typer av människor och kompetenser, samt att du utvecklar din innovativa problemlösning då vi skräddarsyr våra projekt utefter varje enskild kunds unika behov. Det egna ansvaret och tilliten som delges varje medarbetare på Bisfront innebär spännande utmaningar som vi tror genererar en positiv kompetensutveckling både professionellt och personligen. Utöver den individuella utvecklingen som Bisfronts utmanande arbete innebär får du som medarbetare följa med på Bisfronts fortsatta resa som en av Nordens ledande aktörer på marknaden. En resa som du som medarbetare är essentiell för.

Ledarskapsfilosofi

Hos Bisfront står ömsesidig tillit i centrum. Det gäller chefers tillit till medarbetare lika mycket som medarbetarnas tillit till chefen. Eftersom att våra konsulter förväntas ta mycket eget ansvar anser vi det viktigt att våra medarbetare får det förtroende och mandat som krävs för att på ett effektivt sätt bli självständiga konsulter. Därmed är chefernas, på alla nivåer, huvudsakliga uppgift gentemot sina medarbetare att bidra dem i deras utveckling för att bli självständiga konsulter. En viktigt aspekt till varför våra medarbetare tillges mycket ansvar över det operativa arbetet är att vi på Bisfront inte tror på att en enskild person sitter på den bästa lösningen. För att skapa bästa möjliga lösningar för våra kunder såväl som för Bisfront anser vi det viktigt att utnyttja Bisfronts kollektiva kompetens. Därmed är det essentiellt att alla våra medarbetare får möjlighet att komma till tal och uttrycka sina åsikter och tankar. Vi välkomnar alltid nya idéer för diskussion.