Ledarskapsfilosofi

Hos Bisfront står ömsesidig tillit i centrum

Hos Bisfront står ömsesidig tillit i centrum Hos Bisfront står ömsesidig tillit i centrum. Det gäller chefers tillit till medarbetare lika mycket som medarbetarnas tillit till chefen. Eftersom att våra konsulter förväntas ta mycket eget ansvar anser vi det viktigt att våra medarbetare får det förtroende och mandat som krävs för att på ett effektivt sätt bli självständiga konsulter. Därmed är chefernas, på alla nivåer, huvudsakliga uppgift gentemot sina medarbetare att bidra dem i deras utveckling för att bli självständiga konsulter.

Utöver den individuella utvecklingen som Bisfronts utmanande arbete innebär får du som medarbetare följa med på Bisfronts fortsatta resa som en av Nordens ledande aktörer på marknaden.

En resa som du som medarbetare är essentiell för. Bisfronts ledande marknadsposition bygger på ett innovativt tillvägagångssätt för att alltid ligga i framkant, vi vill ständigt ifrågasätta och utveckla nya metoder för att göra vår affärsverksamhet bättre får våra kunder. Då vi tror på varje individs styrka att bidra till gruppen står våra medarbetare i fokus för vår innovativa utveckling. Därmed uppmuntrar vi mycket diskussion där alla medarbetare får möjlighet att påverka vår resa framåt.

”Som Operative Growth Consultant på Bisfront arbetar jag med de högsta uppsatta beslutsfattarna från små till några av de största företagen i Sverige. Tillsammans så tar vi reda på deras specifika behov och tillväxtplaner och skräddarsyr sedan uppdrag för att de ska nå sina mål. Denna roll har gett mig en enorm inblick i otroligt många olika branscher och hur B2B fungerar i respektive branscher på den Svenska marknaden.” – Aaron von Beinke, Operative Growth Consultant