Marknadskommunikation - Bisfront

Mötesbokning har marknaden pratat om i många år, på Bisfront pratar vi hellre om marknadskommunikation och försäljning. För då lägger vi ribban på rätt nivå!

Som företag var vi på Bisfront med och grundade mötesbokningsbranschen i Sverige, vi är också ett av de få “originalbolagen” som finns kvar. Detta är vi så klart stolta över för det fick oss att inte bara bli utnämnda till Gasellbolag (Veckans Affärer) och Superföretag (Dagens Industri) en gång utan hela tre år i rad.

Men i takt med att marknaden utvecklades och försäljningsprocesser samt försäljningspersonal förändrades så har vi tagit oss en ordentlig funderare på vad det är som faktiskt driver våra kunders affärer framåt, vad det är som skapar “return on investment” (ROI).

Ganska snabbt kom vi fram till att det är ju inte möten i sig som skapar detta, och att rimligen så är inga av våra kunders mål att ha så många möten som möjligt. Det borde ju snarare vara att ha så många kvalitativa möten som möjligt och att minimera alla övriga möten – som de facto bara är rena kostnader.

Av dessa anledningar säger vi på Bisfront idag att mötesbokning, det är högst troligen fel för dig.

Mötesbokning bygger i grund på en prestationsbaserad betalningsmodell där du betalar per möte du får bokat. Vi vet att detta inte driver rätt mål. Det blir väldigt lätt ett mål för en enskild person att då helt enkelt boka så många möten som möjligt, inte precis de du behöver eller skall ha. Vi tar alltså allt ett par steg längre. Vi bygger din pipeline åt dig, vi följer upp och vi vågar också tacka nej till möten du inte bör gå på just nu.

Varför skulle jag inte vilja ta ett möte kanske du funderar på? Helt enkelt för att kunden kanske inte är mogen just nu eller för att de inte har kommit tillräckligt långt i sin process. Vi minimerar alltså din personals “kaffemöten” och behåller dessa kontakter i vår pipe fram tills dess att de är intressanta för er. På det sättet kan vi inte bara öka era intäkter utan också minska kostnader och effektivisera er process och personal.

Vem tar ansvar?

En annan sak vi genom åren har märkt, framför allt i projekt som har varit mindre framgångsrika är att den största enskilda faktorn till detta är vår partners förmåga att följa upp.

Vi ser genom vår statistik att säljare är mycket mindre benägna att följa upp möten och prospekts när de har fått dem genom mötesbokning, detta från, tyvärr, idag redan låga nivåer av uppföljning inom många svenska säljkårer.

För att komma till rätta med detta och för att borga för att ert företag alltid sköter sin uppföljning släpper vi inte kontakten bara för att ett möte kommit till stånd. Våra konsulter, som fungerar som era säljkoordinatorer, kommer att kontakta era säljare efter deras möten för att kontrollera hur det gick och hur man planerar att gå vidare med dessa. I detta läge kan vi snabbt avgöra om vi skall ta tillbaka kontakten eller om er säljare själv tar över processen.

Fördelen med att lämna tillbaka kontakten till oss är att era säljare kan fokusera på närtida affärer, alltså lågt hängande frukt, men samtidigt vara säker på att era prospekts blir uppföljda och att man inte tappar bort dem.

Phonecall

Fördelar med vårt arbetssätt

Driver kvalitet istället för kvantitet.

Ökar era säljares effektivitet.

Inga prospekt glöms bort.

Dina mål är våra mål – mötet är inte viktigt, det viktiga är att du säljer och får en god ROI.

En stabil partner utan hög personalomsättning.