Organisationskultur

Vi anser det självklart att man skall ha roligt när man jobbar

Sedan Bisfront grundades 2006 har bolaget utvecklats enormt, både vad gäller personal och affärsområden. Dessa framsteg är vi väldigt stolta över men vi är också medvetna om att de inte varit möjliga utan den företagskultur vi byggt upp på vägen. Hos Bisfront ser vi varandra som en stor familj där vi hjälper varandra, lär av varandra, och motiverar varandra för att nå både våra individuella och kollektiva mål. Det är viktigt för oss att varje medarbetare är delaktig och engagerad för gruppens bästa, detta gäller inte bara resultat utan även glädje. Vi anser det självklart att man skall ha roligt när man jobbar, inte minst för att klara av det höga tempot inom vår bransch, därför firar vi tillsammans när vi når våra kollektiva mål och uppmärksammar dagligen bra arbete.

Det som legat till grund för Bisfronts kulturella utveckling är våra ursprungliga ledord. De tar vi med oss än idag, men precis som vår företagskultur har de utvecklats för att tydliggöra vår värdegrund. Vår värdegrund kan beskrivas som följande:

Glädje & Trygghet: Grunden för allt är att vi trivs och har kul på jobbet och känner att det är vår trygga plats i världen. När du kommer till jobbet är det som att komma hem till familjen som bryr sig.

Professionalism & Tillit: Vi sköter oss alltid professionellt, både mot varandra, våra partners och mot våra kunder. Vi håller vad vi lovar. För att kunna agera professionellt är det viktigt att vi har tillit till varandra och alltid vågar vara prestigelösa.

Resultat & Kompetens: Som företag är det resultat vi lever av och det är också vad våra kunder förväntar sig. Men för att kunna driva resultat måste vi vara kompetenta nog att göra det. Därför ser vi vår kompetensutveckling som en yttersta prioritet.

Engagemang & Vision: På Bisfront säger vi “Do it with passion” – vi engagerar oss i våra kollegor, våra kunder, våra projekt och vårt bolag. Vi grundar detta i en gemensam vision om vilka vi är och vill vara och i vad vi vill lämna efter oss.