Våra Affärskonsulter

Rekryteringskonsult

Vi på Bisfront väljer att titta på området med nya ögon. Tack vare våra rekryteringskonsulters säljkompetens kan vi på ett effektivt sätt identifiera och locka de rätta människorna på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad där arbetstagaren står i centrum och inte arbetsgivaren

På dagens svenska arbetsmarknad råder det en extremt konkurrens om specialistkompetens, primärt inom tjänstemannasektorn. Svenska handelskammaren beskriver de senaste åren som den period där det har varit historiskt svårast att rekrytera.

I och med detta har rekryteringsbranschen vuxit med flera tusen procent, dock utan att tillföra nya lösningar.
Både affärsmodeller och tillvägagångssätt kan dateras till tidigt 2000-tal och är därför inte brukbara för att lösa dagens problem.
Det leder oss på Bisfront till att tro att marknaden är i starkt behov av en lösning som erbjuder transparens, kontroll, tydlig målsättning och framförallt långsiktigt hållbara resultat.

Istället för lösa garanter erbjuder vi en fullt transparent process med fullständig kontroll och ägandeskap. Vårt mål är att skapa, inte bara ett kortsiktigt resultat, utan att förse er med stöd och underlag för att möjliggöra er långsiktiga kompetensförsörjning.

Recruit-processen

Skalbart, effektivt, transparent och kostnadseffektivitet, vi företräder kundens varumärke och inte en tredje parts.

Referenser:  

  • KPMG
  • Claremont
  • Digitalist
  • Doktor.se
  • Agila/Youmi
  • Sigma
  • Semcon
  • Softhouse