Utvecklingsmöjligheter

Följ med på Bisfronts fortsatta resa som en av Nordens ledande aktörer på marknaden

Våra konsulter arbetar dagligen med olika typer av branscher och människor på alla nivåer av företag

Då vi tror på varje individs styrka att bidra till gruppen står våra medarbetare i fokus för vår innovativa utveckling

Som medarbetare på Bisfront finns det stort utrymme för individuell utveckling. Våra konsulter arbetar dagligen med olika typer av branscher och människor på alla nivåer av företag. Det innebär att du som medarbetare får en bred insikt i näringslivet, lärdom av att bemöta olika typer av människor och kompetenser, samt att du utvecklar din innovativa problemlösning då vi skräddarsyr våra projekt utefter varje enskild kunds unika behov.

Det egna ansvaret och tilliten som delges varje medarbetare på Bisfront innebär spännande utmaningar som vi tror genererar en positiv kompetensutveckling både professionellt och personligen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att övriga medarbetare och chefer alltid finns till förfogande för stöd i de fall att det behövs. Förutom den individuella utveckling som kommer av det löpande arbetet så tillhandahåller Bisfront kontinuerligt interna utbildningar i vår Academy för att stötta våra medarbetare att ta nästa steg i sin kompetensutveckling. Vår Academy täcker allt från bemötande av olika typer av personer, både som säljare och kund, till utbildningar inom projektplanering och ledarskap.

En viktigt aspekt till varför våra medarbetare tillges mycket ansvar över det operativa arbetet är att vi på Bisfront inte tror på att en enskild person sitter på den bästa lösningen. För att skapa bästa möjliga lösningar för våra kunder såväl som för Bisfront anser vi det viktigt att utnyttja Bisfronts kollektiva kompetens. Därmed är det essentiellt att alla våra medarbetare får möjlighet att komma till tal och uttrycka sina åsikter och tankar. Vi välkomnar alltid nya idéer för diskussion. “Vi tror på varje individs styrka att bidra till gruppen. Därmed ställer vi höga krav på engagemang och delaktighet.” Fredrik Ericson, VD.

 

”Som Operative Growth Consultant på Bisfront arbetar jag med de högsta uppsatta beslutsfattarna från små till några av de största företagen i Sverige. Tillsammans så tar vi reda på deras specifika behov och tillväxtplaner och skräddarsyr sedan uppdrag för att de ska nå sina mål. Denna roll har gett mig en enorm inblick i otroligt många olika branscher och hur B2B fungerar i respektive branscher på den Svenska marknaden.” – Aaron von Beinke, Operative Growth Consultant